ŽUPA SVETOG JURJA MUČENIKA I SRCA MARIJINA

RASPORED ČITAČA ZA ŽUPU KANIŠKA IVA

ZA TRAVANJ I SVIBANJ 2017. GODINE

 

09.04. CVJETNICA

Željka Butković, Katarina Trputac, Luka Njara

MUKA: Emanuela Butković, Ivan Juretić, Anđelko Matijaš, Kristijan Bogdan

 

13.04. VELIKI ČETVRTAK

Vjekoslav Trputac, Lucija Ana Rajčević, Dalibor Komugović

 

14.04. VELIKI PETAK

Katarina Trputac, Klara Komugović, Marko Lacković

MUKA: Emanuela Butković, Vjekoslav Trputac, Anđelko Matijaš, Kristijan Bogdan

 

15.04. VELIKA SUBOTA – VAZMENO BDIJENJE

  1. čitanje: Anđelko Matijaš
  2. čitanje: Đurđica Komugović,
  3. čitanje: Anita Šplajt

Poslanica: Željka Butković

 

16.04. USKRS

Katarina Komugović, Vjekoslav Trputac, Emanuela Butković

 

23.04. NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA – SV. JURAJ – SVETKOVINA

Dalibor Komugović, Klara Komugović, Katarina Trputac

 

30.04. 3. USKRSNA NEDJELJA

Luka Njara, Marko Lacković, Lucija Ana Rajčević

 

04.04. Četvrtak – sv. Florijan

Vjekoslav Trputac, Anita Šplajt

 

06.05. Subota – 90. God. DVD – a.

Dalibor Komugović, Emanuela Butković

 

07.05. 4. USKRSNA NEDJELJA

Đurđica Komugović, Željka Butković, Anđelko Matijaš

 

14.05. 5. USKRSNA NEDJELJA

Katarina Komugović, Klara Komugović, Katarina Trputac

 

21.05. 6. USKRSNA NEDJELJA

Luka Njara, Lucija Ana Rajčević,Anita Šplajt

 

25.05. Četvrtak – UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

Dalibor Komugović, Vjekoslav Trputac, Marko Lacković

 

28.05. 7. USKRSNA NEDJELJA

Emanuela Butković, Đurđica Komugović, Klara Komugović

 

04.06. DUHOVI

Željka Butković, Katarina Komugović, Katarina Trputac

 

.

citaci_2016_6012

Čitači u župi Kaniška Iva 2016.

.

 

Čitači u župi Kaniška Iva 2014.