ŽUPA SVETOG JURJA MUČENIKA I SRCA MARIJINA

Dragi župijani, nakon najava kako ćemo krenuti u obnovu naše Župne crkve u Kaniškoj Ivi, došlo je vrijeme da se riječi pretvore u djela.

Napravljen je elaborat za krovište crkve. Troškovnik obuhvaća skidanje starog pokrova crkve i tornja, te stavljanje nove daščane oplate. Na nju će se staviti zaštitna folija i lim cinkotit. Cijena radova po troškovniku je 610.700,00 kuna. Zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova dobiveno je ove jeseni 150.000,00 kuna. Ove zime započeli smo radove na tornju crkve. U sanaciju tornja priključio se i Grad Garešnica s 21.140,00 kuna. Hvala dragom Bogu i svima koji su pokazali dobru volju i želju da se pomogne sanacija crkve. Na proljeće se planira nastaviti raditi na ostatku krovišta. Jedan dio sredstava je prikupljen te još jedan dio treba prikupiti. Ipak, prije krovišta potrebno je napraviti još jedan zahvat, skinuti fasadu s dva kata tornja i staviti novu. Ovih dana očekujemo ponudu za fasadu. To planiramo zbog toga što je skela jako skupa i zato bi ju trebalo iskoristiti. Nadam se da ste svi svjesni važnosti ovog trenutka i vremena jer se ovakvi zahvati ne rade svaki dan te da ćete i vi sa svojim prilogom pripomoći koliko je to moguće. Svoje darove za obnovu crkve možete dati u vrijeme blagoslova ili tokom godine uplatom na župni žiro račun:

HR49 23400091110496669, ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA I SRCA MARIJINA, KANIŠKA IVA 95, GAREŠNICA

BIC / SWIFT CODE: PBZGHR2X Privredna banka Zagreb ili osobno donijeti župniku.

Ove jeseni započeli su radovi sanacije u Župnoj kući. Obnovljena je dvorana za goste i hodnik. Otucana je stara žbuka oštećena od vlage te stavljena nova. Obnovljeni su prozori na dvorani, polakiran pod i okrećeni zidovi. Zahvaljujem svima koji su bili angažirani. Posebno Stjepanu Komugoviću koji je svoje radove obavio besplatno. Troškovi sanacije bili su 5.800,00 kuna + materijal. Ovom prilikom zahvaljujem Gradu Garešnici koji je donirao sredstva za parapropusnu žbuku.

UNAPRIJED ZAHVALJUJEM NA  SVAKOM  ANGAŽMANU  I SVAKOM DARU!     

DONACIJE ZA OBNOVU ŽUPNE CRKVE

ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA I SRCA MARIJINA

KANIŠKA IVA 95

43283 KANIŠKA IVA

Žiro račun župe, kunski i devizni :

IBAN računa:

HR4923400091110496669

BIC / SWIFT CODE: PBZGHR2X

Privredna banka Zagreb

Arhiva